welkom

… op deze site!  Je vindt hier een beknopte introductie tot Humankindness, waarin leven en bewustzijnsontwikkeling synoniem zijn aan elkaar. Haar focus is het bereiken van emotioneel-spirituele autonomie. Elk mens is een unieke uitingsvorm van leven, met een impliciet geboorterecht op erkenning en vaardigheden om dat leven bewust en vrij te kúnnen beleven!

Want wanneer je vanuit je authenticiteit leeft, wordt zowel de omgang met jezelf, anderen als met je levensomstandigheden makkelijker en meer ontspannen. Het kan soms gewenst zijn hiertoe ondersteund of geïnspireerd te worden, zodat je zelf 

  • steeds vaardiger wordt om terug af te stemmen op je eigen (en elkaars) authenticiteit en levenskaders
  • meer (be)grip voor en op je situatie of levensfase krijgt
  • oog krijgt voor kwaliteiten in plaats van kritiek
  • weer even bevestigd wordt in hoe je met jezelf je proces doorloopt

Je bent hiervoor dan ook van harte welkom!

P1150972 1